mars 9, 2021

Energier

Tenker du over hvordan du blir berørt av energier i løpet av dagen? Både dine egne og andres. I min siste Podcast episode, snakker jeg om energier. Jeg tror det er viktig at vi blir litt oppmerksom på akkurat dette, i den tiden vi nå er inne i. Det endrer seg fra dag til dag – alt. Det som er i dag, er ikke samme i morgen. Vi blir utfordret i å håndtere ting på svært kort tid. Vi blir utfordret i å være alene, ta egne avgjørelser. Vær mer selvstendig, mer uavhengig

Vi blir utfordret til å ta inn over oss massive energier fra det kollektive, og fra enkelt personer. Nye energier, som endrer personers tanker, følelser og handlinger. Alt dette blir vi involvert i – fordi alt er energi.

Lytt til min podcast episode her:

Bilde: Pixabay by geralt

Om Torill

Torill har fått flere hundre tilbakemeldinger fra hele verden, på sine meditasjoner. Torill er sertifisert meditasjonslærer, og utdannet  terapeut. Hun er også en spirituell veileder som hjelper deg videre i din utvikling. Når energi fra ordene/historien hun forteller, legges i hennes stemme, slik at den treffer din energi, kan hennes meditasjoner oppleves som transformerende, og er gode verktøy på din vei videre i ditt liv. Hun kan kanalisere ned informasjon til deg, som kan være god veiledning.

>