Hva skal du gjøre? Hver dag hører du sikkert at verden er i endring og at det ...

Les mer

Avspenning Det er ganske vanlig, at jo eldre vi blir, jo mer fjerner vi oss fra oss ...

Les mer

 OppvåkningenHuset lå der tomt og mørklagt. Gammelt og med grå og slitt bordkledning. Det var på to ...

Les mer