FULLMÅNE MEDITASJON JUNI 2020

I denne meditasjonen, som er under juni sine fullmåne energier (jordbær månen), kan du gi slipp på dine begrensninger i deg selv, og deretter rense din hjerte energi. Dette er en meditasjon som gjerne kan tas flere ganger, for å virkelig gå dypere og kvitte deg med flere ting. 

Kraftfullt og spennende!


Om Torill


Torill har fått flere hundre tilbakemeldinger fra hele verden, om hva hennes meditasjoner har gjort for de. Hun er også en spirituell veileder som hjelper deg videre i din utvikling. Når energi fra ordene/historien hun forteller, legges i hennes stemme, slik at den treffer din energi, kan hennes meditasjoner oppleves som transformerende, og er gode verktøy på din vei videre i ditt liv. Hun kan kanalisere ned informasjon til deg, som kan være god veiledning.

Meditasjonsguiden

>