This has been autogenerated as a placeholder for homepage.

Om Torill


Torill har fått flere hundre tilbakemeldinger fra hele verden, om hva hennes meditasjoner har gjort for de. Hun er også en spirituell veileder som hjelper deg videre i din utvikling. Når energi fra ordene/historien hun forteller, legges i hennes stemme, slik at den treffer din energi, kan hennes meditasjoner oppleves som transformerende, og er gode verktøy på din vei videre i ditt liv. Hun kan kanalisere ned informasjon til deg, som kan være god veiledning.

Meditasjonsguiden

>