Innlogging

Om Torill


Torill har fått flere hundre tilbakemeldinger fra hele verden, om hva hennes meditasjoner har gjort for de. Hun er også en spirituell veileder som hjelper deg videre i din utvikling. Når energi fra ordene/historien hun forteller, legges i hennes stemme, slik at den treffer din energi, kan hennes meditasjoner oppleves som transformerende, og er gode verktøy på din vei videre i ditt liv. Hun kan kanalisere ned informasjon til deg, som kan være god veiledning.

Meditasjonsguiden

>